Adgang til kerneinfrastrukturen

​Den danske finansielle kerneinfrastruktur består af en række centrale systemer for betalingsformidling og fælles digitale løsninger samt et fælles aftalekompleks. Finans Danmark giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer aftalekomplekset.

Kerneinfrastrukturen er de fælles sektorløsninger, dvs. den finansielle infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. På nuværende tidspunkt udgøres kerneinfrastrukturen af clearingerne, de koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning, e-engagement samt NemID.

For at blive deltager i kerneinfrastrukturen skal pengeinstituttet gøre sig bekendt med de aftaler og vilkår, som er gældende for alle deltagere i kerneinfrastrukturen. Aftalerne findes i Aftalehåndbogen på den lukkede del af medlemsnettet og kan desuden indhentes ved henvendelse til Finans Danmark.

I udgangspunktet er der tre forskellige kombinationer af adgang til kerneinfrastrukturen, afhængig af om en deltager også ønsker medlemsskab af Finans Danmark:

  1. Et fuldt medlemskab svarende til, at et pengeinstitut både er medlem af Finans Danmark og får adgang til kerneinfrastrukturen.

  2. Et begrænset medlemskab, der betyder, at pengeinstituttet er medlem af Finans Danmark, men undtaget infrastrukturområdet.

  3. Adgang til kerneinfrastrukturen uden et medlemskab af Finans Danmark.

Der skal betales et investeringsbidrag på kr. 5,83 mio. (2016) for fuld adgang til kerneinfrastrukturen for nye deltagere. Medlemskab, investeringsbidrag og eventuel betaling af løbende drifts- og udviklingsvederlag for de enkelte elementer i kerneinfrastruktren er nærmere beskrevet i Finans Danmarks notat om "Vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen", som kan rekvireres ved henvendelse til Finans Danmark.

Kontakt:

Anders Laursen
anl@fida.dk
Direkte telefon 3370 1106

eller

Kristian Ring
kri@fida.dk
Direkte telefon 3370 1192