EDIFACT

Denne publikation indeholder de generelle retningslinier for en åben datakommunikation ved hjælp af EDIFACT. Publikationen indeholder endvidere dokumentation for de EDIFACT-standarder, der er relevante for danske pengeinstitutter samt de standarder, der gælder for deres danske anvendelse.

Indholdet er primært rettet mod edb-medarbejdere i softwarehuse, i finanssektoren og i virksomheder med egen edb-udvikling.

I venstre side findes en menu med adgang til

- indhold, der ligger som dokumenter til download enten i
  Word- eller PDF-format,
- oplysning om ændringer samt
- kontakt til sekretariatet.

Kontakt
Forespørgsler til håndbogens faglige indhold samt forslag til ændring af denne bedes rettet til

Kitta Flyvholm Larsen
Direkte telefon
3370 1083
E-mail [email protected]