Forord

Målet med håndbogen er specielt at dække de danske behov i forbindelse med finansielle meddelelser. Det har ikke været muligt blot at oversætte den internationale håndbog, da der er betalingssystemer, forretningsgange og lovgivning, som er specielle for Danmark. Denne kendsgerning har resulteret i udarbejdelsen af danske tolkninger af de respektive meddelelser.

 

Håndbogen er primært skrevet for edb-medarbejdere i softwarehuse og i virksomheder med egen edb-udvikling. Andre personalegrupper med interesse for informationsteknologi kan også have udbytte af de mere generelle beskrivelser i håndbogen. Endvidere er håndbogen rettet mod pengeinstitutterne selv og deres edb-centraler, idet den er dokumentation for de EDIFACT-standarder, der er relevante for danske pengeinstitutter og de standarder, der gælder for deres danske anvendelse.
Denne håndbog indeholder de generelle retningslinier for en åben datakommunikation ved hjælp af EDIFACT, herunder mere detaljerede beskrivelser af en række finansielle meddelelser samt EDIFACT-kontrolmedelelsen (CONTRL). Vejledningen er fælles for de danske pengeinstitutter og kan anvendes til implementering af systemer til transmission af betalinger inden for alle brancher i Danmark. Der kan foretages fuldautomatisk bogføring ved hjælp af EDIFACT-meddelelserne i denne vejledning.

 

Vejledningen bygger overvejende på de internationale implementeringsvejledninger i katalog D96.A fra 1996. Der foretages løbende opdatering af "De Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle meddelelser i EDIFACT".
Håndbogen har været til høring i forskellige brancher, således at der er en bred basis i tolkningen af standarden i Danmark. Den gælder for hele den danske pengeinstitutsektor. Der kan dog være specielle forhold for det enkelte pengeinstitut, som adskiller sig fra denne vejledning.
Kontakt venligst relevante pengeinstitut inden implementering. Dér kan indhentes de specifikke retningslinier for implementering af EDIFACT-meddelelserne i nærværende håndbog. Der vil typisk foreligge materiale, som beskriver den konkrete betalingsydelse i form af en kort betalingsvejledning, og evt. en beskrivelse af EDIFACT-relaterede forhold der er specielle i forhold til denne vejledning. Hensigten med EDIFACT-vejledningen er overvejende at beskrive den EDIFACT-relaterede side af betalingsforløbet.

Bemærk venligst at Jyske Bank per 15. oktober 2012 flytter sin EDIFACT afvikling til Bankdata. Herefter skal der ses bort fra JB rariteter i PAYEXT og PAYMUL.

Kontakt
Forespørgsler til håndbogens faglige indhold samt forslag til ændring af denne bedes rettet til

Kitta Flyvholm Larsen
Direkte telefon
3370 1083
Email: [email protected]