ISO 20022 - Finansielle Common Global Implementationguidelines i XML

Disse Message Implementation Guidelines (MIGs) indeholder de generelle retningslinjer for brug af finansielle CGI meddelelser fra kunde til bank, og bank til kunde, i åben datakommunikation baseret på XML.

Vejledningerne indeholder dokumentation for de oplysninger, der er relevante for kunder, banker og sparekasser, ved kundeinitierede betalinger i Danmark og fra Danmark til udlandet. Indholdet er fælles for alle banker og sparekasser i de nævnte lande, og kan anvendes til implementering af systemer til transmission af betalinger inden for alle brancher. Der kan gennemføres Straight Through Prossing (STP) og foretages fuldautomatisk bogføring ved hjælp af disse meddelelser.

CGI vejledningerne bygger på International Standard ISO 20022 fra International Organisation for Standardisation. ISO 20022 er en fælles meddelelsesstandard inklusiv modellering og syntaks for udvikling af finansielle meddelelser på internationalt plan. De danske MIGs er ægte delmængder af CGI's vejledninger, der er et globalt initiativ, primært rettet mod virksomheder med behov for initiering og rapportering af flere forskellige betalingstyper, nationalt/internationalt og overfor enkelte eller flere banker og sparekasser. De bagvedliggende CGI meddelelser til de danske MIGs kan findes i deres oprindelige form på CGI: mission and scope

Indholdet har en teknisk karakter, der primært er rettet mod banker og sparekasser, softwarehuse og virksomheder med egen systemudvikling. Dokumentationen er på engelsk og kan hentes i PDF-format.

Den danske CGI dokumentation er logisk opdelt i tre dele:

  • Den første del omhandler en beskrivelse af den overordnede funktionalitet af meddelelsen og dens anvendelse. Her gives der en forretningsmæssig og teknisk forståelse af meddelelsen og dens brug i Danmark.
  • Den anden del omhandler en detaljeret teknisk beskrivelse af meddelelsen i form af en tabel, hvor meddelelsesstrukturen og dataindholdet belyses.
  • Den tredje del er et anneks, hvor der findes forskellige typiske eksempler på nogle af meddelelsernes anvendelse til indenlandsk og udenlandsk betalingsformidling i Danmark. Disse eksempler er udtrykt i den førnævnte meddelelsesstruktur.

Såfremt der søges en afdækning af den fulde funktionalitet og indhold i de finansielle meddelelser, eller information om de enkelte datatyper og deres valideringsregler kan disse oplysninger findes i de internationale meddelelsesstandarder fra ISO, som kan hentes her.